Tecnologia d'Inducció Formant plaques d'acer

Tecnologia d'Inducció Formant plaques d'acer

La tècnica d’escalfament del triangle mitjançant flama de gas s’utilitza per deformar la placa d’acer en la construcció de vaixells. No obstant això, en el procés d'escalfament de la flama, la font de calor sovint és difícil de controlar i les peces no es poden deformar de manera eficient. En aquest estudi, es desenvolupa un model numèric per estudiar la tècnica d’escalfament del triangle amb la font de calor més controlable de l’escalfament per inducció d’alta freqüència i analitzar la deformació de la placa d’acer en el procés d’escalfament. Per simplificar les nombroses trajectòries complexes de la tècnica d’escalfament del triangle, es suggereix un recorregut de rotació de l’inductor i després es proposa un model d’entrada de calor circular bidimensional. S’analitza el flux de calor i la contracció transversal de la placa d’acer durant l’escalfament del triangle amb la calor d’inducció. Els resultats de les anàlisis es comparen amb els dels experiments per demostrar el bé
acord. La font de calor i els models d’anàlisi termomecànica proposats en aquest estudi van ser eficaços i eficients per simular la tècnica d’escalfament del triangle en la formació de xapa d’acer en la construcció naval.

Tecnologia d'Inducció Formant plaques d'acer