Inducció de la tensió d’inducció en blancs plans

La descàrrega d’esforç per inducció s’aplica tant als aliatges ferrosos com als no fèrrics i té per objecte eliminar les tensions residuals internes generades per processos de fabricació anteriors com el mecanitzat, el laminat en fred i la soldadura. Sense ell, el processament posterior pot donar lloc a una distorsió inacceptable i / o el material pot patir problemes de servei com ara la fissuració per corrosió per esforç. El tractament ... Llegeix més

calentament per inducció per alleujar l'estrès

Calefacció per inducció de la tensió per al metall que ha estat processat en fred, format, mecanitzat, soldat o tallat, pot ser necessari realitzar una operació de descàrrega per reduir les tensions creades durant el procés de fabricació. La calefacció per inducció per alleujar l'estrès s'aplica tant als aliatges ferrosos com als no fèrrics i pretén eliminar les tensions residuals internes generades per ... Llegeix més