calentament per inducció per alleujar l'estrès

Calefacció per inducció de la tensió per al metall que ha estat processat en fred, format, mecanitzat, soldat o tallat, pot ser necessari realitzar una operació de descàrrega per reduir les tensions creades durant el procés de fabricació. La calefacció per inducció per alleujar l'estrès s'aplica tant als aliatges ferrosos com als no fèrrics i pretén eliminar les tensions residuals internes generades per ... Llegeix més