Avantatges de la calefacció d'inducció

Quins avantatges té l'escalfament d'inducció, soldadura, enduriment, fusió i forjat, etc?

Per què escollir calefacció d'inducció sobre la flama oberta, la convecció, el radiant o un altre mètode de calefacció? Aquí teniu un breu resum de les principals avantatges que ofereix la calefacció d'inducció d'estat sòlid modern per a la fabricació delgada:

* Calefacció ràpida

Calefacció d'inducció s’indueix dins la pròpia peça mitjançant corrent elèctric altern. Com a resultat, es minimitzen els índexs de deformació, distorsió i rebut del producte. Per obtenir la màxima qualitat del producte, la peça es pot aïllar en una cambra tancada amb atmosfera buida, inerta o reductora per eliminar els efectes de l’oxidació. Les taxes de producció es poden maximitzar perquè la inducció funciona tan ràpidament; la calor es desenvolupa de forma directa i instantània (> 2000º F. en <1 segon) a l'interior de la peça. L’inici és pràcticament instantani; no cal un cicle d’escalfament o refredament. El procés d'escalfament per inducció es pot completar a la planta de fabricació, al costat de la màquina de formar en fred o en calent, en lloc d'enviar lots de peces a una zona remota de forn o subcontractista. Per exemple, un procés de soldadura o soldadura que abans requeria un enfocament de calefacció per lots que necessitava temps i que ara es pot substituir per un sistema de fabricació de flux continu d'una sola peça.

* Calefacció consistent

L'escalfament d'inducció elimina les incongruències i els problemes de qualitat associats
amb flama oberta, calefacció per antorcha i altres mètodes. Una vegada que el sistema estigui calibrat i configurat correctament, no hi ha cap treball o variació d'endevina; el patró de calefacció és repetible i consistent. Amb sistemes moderns d'estat sòlid, el control de temperatura precís proporciona resultats uniformes; la potència es pot activar o apagar immediatament. Amb control de temperatura de bucle tancat, avançat sistemes de calefacció d'inducció tenen la capacitat de mesurar la temperatura de cada part individual. Es poden establir taxes específiques de pujada, retenció i baixada i es poden registrar dades per a cada part que s’executa.

* Calefacció neta

Sistemes de calefacció d'inducció no cregueu els combustibles fòssils tradicionals; La inducció és un procés net i no contaminant que ajudarà a protegir el medi ambient. Un sistema d'inducció millora les condicions de treball dels seus empleats eliminant el fum, la calor residual, les emissions nocives i el fort soroll. La calefacció és segura i eficaç, sense una flama oberta per posar en perill l'operador o fosc el procés. Els materials no conductors no es veuen afectats i es poden localitzar molt a prop de la zona de calefacció sense danys.

*Estalviar energia

Estàs cansat d'augmentar les factures de serveis públics? Aquest procés d'eficiència energètica converteix al 90% de l'energia gastada en energia útil; Els forns per lots solen ser 45% d'eficiència energètica. I com que la inducció no requereix un càlid o refredat, les pèrdues de calor a curt termini es redueixen a un mínim. La repetibilitat i la consistència del procés d'inducció la fan molt compatible amb sistemes automàtics eficients energèticament.

Què és la calefacció d'inducció?

Què és la calefacció d'inducció?

Calefacció d'inducció és el procés de calefacció d'un objecte conductor elèctric (generalment un metall) per inducció electromagnètica, on es generen corrents de Foucault (també anomenats corrents de Foucault) dins del metall i la resistència porta a escalfament de Joule del metall. L'escalfament d'entrada és una forma de calefacció sense contacte, quan s'alternen els corrents de corrent en la bobina induïda, s'estableix un camp electromagnètic variable Al voltant de la bobina, es produeix en la peça (material conductor) la circulació de corrent (corrent induïda, corrent i corrent), la calor es produeix a mesura que flueix la corrent de remolí contra la resitivitat del material.Els principis bàsics de la calefacció d'inducció S'han entès i aplicat a la fabricació des dels 1920. Durant la Segona Guerra Mundial, la tecnologia es va desenvolupar ràpidament per satisfer els requisits urgents de temps de guerra per a un procés ràpid i fiable per endurir les peces del motor metàl·lic. Més recentment, l'enfocament en les tècniques de fabricació magra i l'èmfasi en un control de qualitat millorat han permès un redescobriment de la tecnologia d'inducció, juntament amb el desenvolupament de subministraments d'energia d'inducció d'estat sòlid controlats amb precisió.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Com funciona la calefacció d'inducció?

An Escalfador d'inducció (per a qualsevol procés) consisteix en un bobina d'inducció (o electromagnet), a través del qual es passa un corrent alterna d'alta freqüència (AC). La calor també es pot generar per pèrdues d'histèresis magnètiques en materials que tenen una permeabilitat relativa significativa. La freqüència d'AC utilitzada depèn de la mida de l'objecte, el tipus de material, l'acoblament (entre la bobina de treball i l'objecte a escalfar) i la profunditat de penetració. L'escalfament d'alta freqüència és un procés que s'utilitza per unir, endurir o suavitzar metalls o altres materials conductors. Per a molts processos de fabricació moderns, l'escalfament d'inducció ofereix una atractiva combinació de velocitat, consistència i control.

Què són les aplicacions de calefacció per inducció

Calefacció d'inducció És una forma de calefacció ràpida, neta i no contaminant que es pot utilitzar per escalfar metalls o canviar les propietats del material conductor. La bobina no es posa calenta i l'efecte de calefacció està sota control. La tecnologia de transistors d'estat sòlid ha fet que la calefacció per inducció sigui molt més senzilla i rendible per a aplicacions com la soldadura i la soldadura per a la soldadura, el tractament amb calor d'inducció, la fusió d'inducció, la forja d'inducció, etc.