Connectors de fil de coure per soldar per inducció

Objectiu L'objectiu d'aquesta prova d'aplicació és determinar els temps d'escalfament dels connectors de filferro de coure per soldar per inducció en un cable coaxial de coure. Al client li agradaria substituir la soldadura manual per soldadors per soldadura per inducció. La soldadura manual pot requerir molta mà d'obra i la junta soldadora resultant depèn molt de l'habilitat de ... Llegeix més