escalfament per inducció per a la reducció de la superfície d'acer

La cinètica de l’escalfament per inducció per a la reducció de la superfície de l’acer La cinètica de l’escalfament per inducció per a la calefacció de la superfície de l’acer depèn de factors: 1) que indueixen canvis en els paràmetres elèctrics i magnètics dels acers com a resultat de l’augment de la temperatura (aquests canvis comporten canvis en la quantitat de calor absorbida a la ... Llegeix més