com funciona la calefacció d'inducció?

Una font d'electricitat d'alta freqüència s'utilitza per conduir un gran corrent altern a través d'una bobina d'inducció. Això bobina de calefacció d'inducció es coneix com la bobina de treball. Vegi la foto enfront.
El pas del corrent a través d'aquest bobina de calefacció d'inducció genera un camp magnètic molt intens i ràpidament canviant a l'espai de la bobina de treball. La peça a escalfar es col·loca dins d'aquest intens camp magnètic altern.
Depenent de la naturalesa del material de la peça, passen diverses coses ...
El camp magnètic alternant indueix un flux de corrent a la peça conductora. L'arranjament de la bobina de treball i la peça de treball es pot considerar un transformador elèctric. La bobina de treball és com la principal on s'alimenta l'energia elèctrica i la peça és com un sol secundari curt que és curtcircuit. Això provoca que flueixin corrents tremenda a través de la peça. Són coneguts com corrents de Foucault.
A més d'això, l'alta freqüència utilitzada a Calefacció d'inducció les aplicacions donen lloc a un fenomen anomenat efecte de la pell. Aquest efecte de la pell obliga a fluir el corrent altern a una fina capa cap a la superfície de la peça. L'efecte de la pell augmenta la resistència efectiva del metall al pas del corrent gran. Per tant, augmenta considerablement l'efecte de calefacció d'inducció de la Escalfador d'inducció provocada pel corrent induït en la peça.

[pdf-embedder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/08/induction_heating_principle-1.pdf” title = ”induction_heating_principle”]

Què és la calefacció d'inducció?

Què és la calefacció d'inducció?

Calefacció d'inducció és el procés de calefacció d'un objecte conductor elèctric (generalment un metall) per inducció electromagnètica, on es generen corrents de Foucault (també anomenats corrents de Foucault) dins del metall i la resistència porta a escalfament de Joule del metall. L'escalfament d'entrada és una forma de calefacció sense contacte, quan s'alternen els corrents de corrent en la bobina induïda, s'estableix un camp electromagnètic variable Al voltant de la bobina, es produeix en la peça (material conductor) la circulació de corrent (corrent induïda, corrent i corrent), la calor es produeix a mesura que flueix la corrent de remolí contra la resitivitat del material.Els principis bàsics de la calefacció d'inducció S'han entès i aplicat a la fabricació des dels 1920. Durant la Segona Guerra Mundial, la tecnologia es va desenvolupar ràpidament per satisfer els requisits urgents de temps de guerra per a un procés ràpid i fiable per endurir les peces del motor metàl·lic. Més recentment, l'enfocament en les tècniques de fabricació magra i l'èmfasi en un control de qualitat millorat han permès un redescobriment de la tecnologia d'inducció, juntament amb el desenvolupament de subministraments d'energia d'inducció d'estat sòlid controlats amb precisió.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Com funciona la calefacció d'inducció?

An Escalfador d'inducció (per a qualsevol procés) consisteix en un bobina d'inducció (o electromagnet), a través del qual es passa un corrent alterna d'alta freqüència (AC). La calor també es pot generar per pèrdues d'histèresis magnètiques en materials que tenen una permeabilitat relativa significativa. La freqüència d'AC utilitzada depèn de la mida de l'objecte, el tipus de material, l'acoblament (entre la bobina de treball i l'objecte a escalfar) i la profunditat de penetració. L'escalfament d'alta freqüència és un procés que s'utilitza per unir, endurir o suavitzar metalls o altres materials conductors. Per a molts processos de fabricació moderns, l'escalfament d'inducció ofereix una atractiva combinació de velocitat, consistència i control.

Què són les aplicacions de calefacció per inducció

Calefacció d'inducció És una forma de calefacció ràpida, neta i no contaminant que es pot utilitzar per escalfar metalls o canviar les propietats del material conductor. La bobina no es posa calenta i l'efecte de calefacció està sota control. La tecnologia de transistors d'estat sòlid ha fet que la calefacció per inducció sigui molt més senzilla i rendible per a aplicacions com la soldadura i la soldadura per a la soldadura, el tractament amb calor d'inducció, la fusió d'inducció, la forja d'inducció, etc.