L'eliminació de recobriments per inducció RPR és un mètode més ràpid, segur i net per eliminar els recobriments industrials de les superfícies d'acer.

=