principi de calefacció per inducció electromagnètica

principi de calefacció per inducció electromagnètica

El 1831 Michael Faraday va descobrir l'escalfament per inducció electromagnètica. El bàsic principi d’escalfament per inducció és una forma aplicada del descobriment de Faraday. El fet és que el corrent alterna que flueix per un circuit afecta el moviment magnètic d'un circuit secundari situat a prop d'ell. La fluctuació del corrent dins del circuit primari va proporcionar la resposta sobre com es genera el corrent misteriós al circuit secundari veí. El descobriment de Faraday va portar al desenvolupament de motors elèctrics, generadors, transformadors i dispositius de comunicacions sense fil. La seva aplicació, però, no ha estat impecable. La pèrdua de calor, que es produeix durant el procés d'escalfament per inducció, va ser un gran mal de cap que va soscavar la funcionalitat general d'un sistema. Els investigadors van intentar minimitzar la pèrdua de calor mitjançant la laminació dels marcs magnètics col·locats dins del motor o del transformador.
La pèrdua de calor, que es produeix en el procés d'inducció electromagnètica, es podria convertir en energia calorífica productiva en un sistema de calefacció elèctrica aplicant aquesta llei. Moltes indústries s'han beneficiat d'aquest nou avenç mitjançant la implementació de la calefacció per inducció.