procés d'escalfament per inducció amb tecnologia de gas inert i buit

procés d'escalfament per inducció amb tecnologia de gas inert i buit

Els materials especials o les zones d’aplicació requereixen un processament especial.

El flux utilitzat durant el procés convencional de soldadura per inducció sol ser causa de corrosió i cremades a la peça. Les inclusions de flux també poden provocar un deteriorament de les propietats dels components. A més, a causa de l'oxigen existent a l'atmosfera es produeix una decoloració de la peça.

Aquests problemes es poden evitar quan es solda amb gas inert o buit. El mètode de gas inert es pot combinar molt bé amb l'escalfament inductiu ja que no hi ha flama oberta durant la soldadura per inducció sota gas protector i es poden controlar millor les condicions relacionades amb el flux.