Caldera de calefacció per inducció

Descripció

L' caldera de calefacció per inducció funciona mitjançant una bobina d’inducció, que crea un camp magnètic variable utilitzant corrent de freqüència 50 Hz. El sistema de laberint metàl·lic, que intensifica l’intercanvi de calor, s’escalfa mitjançant reversió magnètica i pràcticament sense pèrdues transfereix l’energia alliberada al transportador de calor.

Els principis de la inducció

Principi de la caldera de calefacció per induccióEl mode d’escalfament per inducció s’il·lustra fàcilment mitjançant un inductor amb un camp magnètic, que canvia juntament amb el canvi de força actual. El camp es tanca dins de la bobina i la intensitat depèn de la força actual i del nombre de voltes.

Què és la Caldera d’Inducció?

Una caldera d’inducció magnètica pot ser la solució ideal per escalfar casa vostra si l’opció de gas no està disponibleCaldera de calefacció per inducció on viviu o voleu els avantatges de tenir un sistema de calefacció elèctric, com ara una caldera tranquil·la i una major flexibilitat de la instal·lació.

La caldera d’inducció electromagnètica utilitza electricitat en lloc de gas per escalfar aigua calenta. Igual que una caldera de gas, escalfarà l’aigua que escalfa els radiadors i la canonada d’aigua de terra.Caldera de calefacció per inducció

Calefacció d'inducció

En col·locar un objecte metàl·lic dins de la bobina, sorgiran corrents de remolí, que com a resultat de la resistència elèctrica del metall provocarà escalfament de la superfície. L’efecte escalfador augmenta amb l’augment d’intensitat del camp i depèn de les propietats del material i de la mida de la bobina.

A la caldera s’utilitza una bobina d’inducció, que a més del consum també és un generador, ja que el seu conductor s’assigna al camp magnètic variable que provoca la generació d’energia reactiva. Durant el procés de recuperació, el corrent actiu, consumit a la xarxa, és molt lleu, i el corrent reactiu tancat al bucle és prou fort, cosa que permet a les calderes SAV utilitzar la potència addicional produïda al circuit oscil·lant i reduir el consum d’energia.

Els avantatges de les calderes d’inducció

 • • Alt nivell d'eficiència estable 99%, que no disminueix durant el període d'operació
 • • En molts casos, la transició a la calefacció elèctrica per inducció redueix els costos d’explotació en una mitjana de 30%
 • • Sense sorolls ni vibracions
 • • Màxima protecció a escala
 • • Absència total de connexions desmuntables en la construcció, cosa que elimina la possibilitat de fuites
 • • Freqüència actual de funcionament: 50 Hz
 • • No necessita personal altament qualificat per a la instal·lació i manteniment
 • • Factor de potència alta = 0,98 (gairebé tota l’energia consumida a la xarxa es destina a la creació de calor)
 • • L’escalfador d’inducció es caracteritza per un alt grau de seguretat elèctrica i d’incendis: l’element de calefacció (laberints de canonades) no té connexió elèctrica amb l’inductor. La temperatura màxima a la superfície del calefactor supera la temperatura del portador de calor no més que 10-30 ° C (per a calefactors que treballen en sistemes de calefacció i subministrament d'aigua calenta)
 • • No hi ha articles sotmesos a desgast mecànic, ni peces mòbils ni peces i dispositius amb una càrrega elevada
 • • La vida útil dels escalfadors d’inducció és superior a 30 anys (quan s’utilitza per escalfar edificis)
 • • Compatibilitat amb altres sistemes de calefacció
 • • No necessiteu una sala d’instal·lació independent
 • • L’escalfament per inducció fa possible l’ús de diversos portadors de calor líquids (aigua, oli, anticongelant) sense una preparació tecnològica prèvia
 • • Totalment autònom, no requereix cap treball preventiu durant la temporada de calefacció i la temporada baixa

Caldera de calefacció per inducció elèctrica

Camps d'aplicació

La versatilitat de les calderes d’inducció que funcionen amb freqüència de corrent industrial permet fer-les servir en diverses indústries d’una manera efectiva i rendible

 • • Calefacció autònoma (descentralitzada);
 • • Calefacció combinada (bivalent);
 • • Redundància de fonts de subministrament de calor;
 • • Subministrament d’aigua calenta;
 • • Manteniment de la temperatura en processos tecnològics, tant en flux com en reactors de cambra;
 • • Ajust de processos de calefacció amb fonts d’energia renovables inestables (RES) i combustibles locals de baix grau;
 • • Alimentació automàtica de calor amb control remot (remot).

Instal·lació de caldera de calefacció per induccióInstal·lació de caldera de calefacció per inducció

Enquesta de producte