sistema d'oli conductor tèrmic de calefacció per inducció

Calefacció per inducció Escalfador de fluids per inducció d'oli tèrmic

Els mètodes de calefacció convencionals, com les calderes i les màquines de premsa en calent que cremen carbó, combustible o altres materials, solen presentar inconvenients com ara una baixa eficiència de calefacció, un alt cost, procediments de manteniment complexos, contaminació i un entorn laboral perillós.

Escalfador d'oli conductor tèrmic d'inducció-escalfadors de fluids inductius

Com funciona i avantatges en la seva aplicació:
Avantatges d'utilitzar l'escalfador de fluids d'inducció


El control precís de la temperatura de treball, el baix cost de manteniment i la possibilitat d'escalfar qualsevol tipus de fluid a qualsevol temperatura i pressió són alguns dels avantatges que presenta el Generador de calefacció per inducció electrotèrmica inductiva (o escalfador inductiu per a fluids) fabricat per HLQ.


Utilitzant el principi d'escalfament per inducció magnètica, a l'escalfador d'inducció per a fluids es genera calor a les parets d'una espiral de tubs d'acer inoxidable. El fluid que circula per aquests tubs elimina aquesta calor, que s'utilitza en el procés.
Aquests avantatges, combinats amb un disseny específic per a cada client i les propietats úniques de durabilitat de l'acer inoxidable, fan que l'escalfador inductiu per a fluids sigui pràcticament lliure de manteniment, sense necessitat de canviar cap element de calefacció durant la seva vida útil. . L'escalfador inductiu per a fluids permetia projectes de calefacció que no eren viables per altres mitjans elèctrics o no, i centenars d'ells ja estan en ús.
L'escalfador inductiu per a fluids, tot i utilitzar energia elèctrica per generar calor, en moltes aplicacions es va presentar com una opció més avantatjosa que operar sistemes de calefacció amb fuel o gas natural, principalment per la ineficiència inherent als sistemes de generació de calor i combustió. la necessitat d'un manteniment constant.

avantatges
En resum, l'escalfador d'inducció electrotèrmica inductiva té els següents avantatges:
• El sistema funciona en sec i es refreda de forma natural.
• Control precís de la temperatura de treball.
• Disponibilitat de calor gairebé immediata en energitzar l'escalfador inductiu, per la seva molt baixa inèrcia tèrmica, eliminant els llargs períodes d'escalfament necessaris perquè altres sistemes de calefacció arribin a la temperatura de règim.
• Alta eficiència amb el consegüent estalvi energètic.
• Factor de potència elevat (0.96 a 0.99).
• Funcionament amb altes temperatures i pressions.
• Eliminació d'intercanviadors de calor.
• Total seguretat operativa per la separació física entre l'escalfador i la xarxa elèctrica.
• Cost de manteniment pràcticament inexistent.
• Instal·lació modular.
• Respostes ràpides a les variacions de temperatura (baixa inèrcia tèrmica).
• Diferencial de temperatura de la paret – fluid extremadament baix, evitant qualsevol tipus de fissuració o degradació del fluid.
• Precisió i uniformitat de temperatura en tot el fluid i qualitat del procés per mantenir una temperatura constant.
• Eliminació de tots els costos de manteniment, instal·lacions i contractes relatius en comparació amb les calderes de vapor.
• Seguretat total per a l'operador i tot el procés.
• Guanyeu espai gràcies a la construcció compacta de l'escalfador inductiu.
• Escalfament directe del fluid sense l'ús d'intercanviador de calor.
• A causa del sistema de treball, l'escalfador és anticontaminant.
• Exempt de generar residus en l'escalfament directe del fluid tèrmic, per la mínima oxidació.
• En funcionament, l'escalfador inductiu està completament lliure de sorolls.
• Facilitat i baix cost d'instal·lació.

=