què és el tractament tèrmic d'inducció PWHT-Post Weld

El PWHT d'inducció (Tratament tèrmic posterior a la soldadura) és un procés utilitzat en soldadura per millorar les propietats mecàniques i reduir les tensions residuals a la unió soldada. Consisteix a escalfar el component soldat a una temperatura específica i mantenir-lo a aquesta temperatura durant un període de temps determinat, seguit d'un refredament controlat.
El mètode de calefacció per inducció utilitza la inducció electromagnètica per generar calor directament dins del material que es tracta. Al voltant de la junta soldada es col·loca una bobina d'inducció i, quan hi passa un corrent altern, crea un camp magnètic que indueix corrents de Foucault al material. Aquests corrents de Foucault generen calor a causa de la resistència, donant lloc a un escalfament localitzat de la zona de soldadura.

L'objectiu del PWHT d'inducció és alleujar les tensions residuals que s'hagin pogut introduir durant la soldadura, que poden provocar distorsió o esquerdes en el component. També ajuda a refinar la microestructura de la zona de soldadura, millorant la seva tenacitat i reduint la susceptibilitat a la fractura fràgil.

El PWHT d'inducció s'utilitza habitualment en indústries com ara el petroli i el gas, la petroquímica, la generació d'energia i la construcció, on es requereixen soldadures d'alta qualitat per raons de seguretat i rendiment.

El propòsit de PWHT és reduir les tensions residuals que poden provocar distorsió o esquerdes en el component soldat. En sotmetre la soldadura a cicles de calefacció i refrigeració controlats, les tensions residuals s'alleugen gradualment, millorant la integritat general de la soldadura.

La temperatura i la durada específiques de PWHT depenen de factors com el tipus de material, el gruix, el procés de soldadura utilitzat i les propietats mecàniques desitjades. El procés es realitza normalment un cop finalitzada la soldadura, però abans d'aplicar qualsevol mecanitzat final o tractament superficial.
Una màquina de tractament tèrmic per inducció després de la soldadura és un equip especialitzat que s'utilitza a la indústria de la soldadura per dur a terme el tractament tèrmic de components soldats.

Després de la soldadura, l'estructura metàl·lica pot experimentar tensions residuals i canvis en les propietats del material a causa de les altes temperatures implicades en el procés de soldadura. El tractament tèrmic posterior a la soldadura (PWHT) es realitza per alleujar aquestes tensions i restaurar les propietats mecàniques del material.

El màquina PWHT d'inducció utilitza inducció electromagnètica per generar calor dins del component soldat. Consisteix en una bobina d'inducció que crea un camp magnètic al voltant de la peça de treball, induint corrents elèctrics dins d'ella. Aquests corrents generen calor a través de la resistència, escalfant el component de manera uniforme.

La màquina normalment inclou controls per ajustar la temperatura, el temps i altres paràmetres per satisfer els requisits específics de tractament tèrmic. També pot tenir sistemes de refrigeració o materials d'aïllament per controlar la velocitat de refrigeració després de l'escalfament.

Les màquines PWHT d'inducció ofereixen diversos avantatges respecte als mètodes tradicionals com la calefacció del forn o la calefacció de la flama. Proporcionen un escalfament precís i localitzat, reduint la distorsió tèrmica i minimitzant el consum d'energia. El procés d'inducció també permet velocitats de calefacció més ràpides i temps de cicle més curts en comparació amb els mètodes convencionals.

En general, el tractament tèrmic per inducció després de la soldadura ajuda a garantir que els components soldats compleixen els estàndards requerits de resistència, durabilitat i fiabilitat.

 

=