Un forn d'alta temperatura és un equip especialitzat dissenyat per suportar temperatures extremes i proporcionar entorns de calefacció controlats per a diversos processos industrials. Els forns d'alta temperatura tenen un paper crucial en aplicacions de tractament tèrmic com ara el recuit, la soldadura forta, la sinterització i el tremp. Faciliten la transformació de matèries primeres en productes acabats amb propietats mecàniques millorades i una integritat estructural millorada.

=