Un forn de tub elèctric és un tipus de forn que utilitza elements de calefacció elèctrics per escalfar una cambra en forma de tub a altes temperatures. Aquest tipus de forn s'utilitza habitualment per a diverses aplicacions, com ara proves de materials, tractament tèrmic i reaccions químiques que requereixen entorns controlats d'alta temperatura. El disseny del tub permet un escalfament uniforme al llarg de la longitud del tub, el que el fa adequat per a processos que requereixen condicions de temperatura constants.

Si us plau, activeu JavaScript al vostre navegador per completar aquest formulari.
=