Calefacció per inducció per a maquinària de processament de plàstic, màquina d'emmotllament per injecció, màquina de film bufat i màquina d'extrusió

=