La màquina d'enduriment per inducció s'utilitza principalment per endurir la superfície de l'eix, el tractament d'enduriment de pins, la superfície d'enduriment per inducció de rodets i el procés d'enduriment dels cossos per augmentar la duresa i la fragilitat de la peça.

=