Eliminació de recobriments d'oxidació i pintura per inducció pel·lícula-inducció RPR