Un forn elèctric de buit és un sistema de calefacció tecnològicament avançat utilitzat en diverses indústries per a aplicacions d'alta temperatura. Funciona creant un entorn controlat sense aire i impureses, la qual cosa permet processos de tractament tèrmic precisos com ara el recuit, la soldadura forta, la sinterització i el tremp. Amb la seva capacitat d'aconseguir velocitats uniformes d'escalfament i refrigeració, el forn de buit garanteix propietats metal·lúrgiques superiors i una millor qualitat del producte.

=